آرشیو » بامخاطبین

برگزاری مسابقات فوتسال استانی فرهنگیان ویژه هفته معلم
1 ماه قبل
با مخاطبین

برگزاری مسابقات فوتسال استانی فرهنگیان ویژه هفته معلم

درج پیام های کاربران و مخاطبین به معنای تایید یا رد مطالب آنان نیست.

اختصاص کداستخدامی معلمان پیمانی مهرآفرین
1 ماه قبل
با مخاطبین

اختصاص کداستخدامی معلمان پیمانی مهرآفرین

درج پیام های کاربران و مخاطبین به معنای تایید یا رد مطالب آنان نیست.

مطالبات رتبه بندی ورودی های سال 98
1 ماه قبل
با مخاطبین

مطالبات رتبه بندی ورودی های سال 98

درج پیام های کاربران و مخاطبین به معنای تایید یا رد مطالب آنان نیست.

پرداخت حق الزحمه طرح سنجش نوآموزان بدو خدمت
1 سال قبل
پیگیری پیام مخاطبین،

پرداخت حق الزحمه طرح سنجش نوآموزان بدو خدمت

اخیرا کاربران سایت ایلام معلم با ارسال پیام خواستار پیگیری پرداخت حق الزحمه طرح سنجش نوآموزان بدو ورود بودند