درخشش فرهنگیان شهرستان چرداول در جشنواره الگوهای برتر تدریس

به گزارش ایلام معلم،خانم مریم نورالهی نژاد از دبستان عصمت مقام اول استان در طرح درس قرآن پایه چهارم و آقای جلیل منتیان از دبستان شهید نبی نیا مقام اول استان در طرح درس چند پایه و خانم مهین حاتم نیا از دبستان شهید عباسی (۲) مقام پنجم استان در طرح درس ریاضی  را کسب نمودند.

ایلام معلم این موفقیت را به این عزیزان تبریک عرض می نماید.