بازدیدمعاون آموزش ابتدایی و کارشناسان استان از مدارس عشایری آبدانان

به گزارش ایلام معلم،روزیکشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۶ خانم جلیلیان معاون آموزش ابتدایی به همراههییت همراه از استان وهمچنین کارشناس آموزش ابتدایی و راهبران آموزشی شهرستان از مدارس عشایری دوردست ۱۲فروردین،شهیدخیری و پیروزی بازدید نموده و از نزدیک درجریان وضعیت آموزشی و مشکلات و کمبودهای این مدارس قرارگرفتند.خانم جلیلیان ضمن ابراز رضایت ازکیفیت آموزشی و خسته نباشید به مدیرآموزگاران مدارس عشایری مذکورنسبت به تخصیص امکانات بهداشتی و رفاهی بهتر به این مدارس قول مساعد داد.همچنین به هرمدرسه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال نقدا اهدا گردید.