"پذیرش دانشجو، موسسه، باختر ایلام،"

پذیرش دانشجو در موسسه باختر ایلام

    ?معاون آموزشی موسسه آموزش عالی باختر ایلام خبر داد: پذیرش دانشجو در ۱۴ رشته کارشناسی ارشد در موسسه باختر ایلام/دریافت مجوز برای پذیرش دانشجو در سه رشته جدید در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ ?معاون آموزشی موسسه آموزش عالی باختر ایلام از پذیرش دانشجو در دو رشته... 

آخرین اخبار