"معاون توسعه و پشتیبانی"

جمالی خبر داد: استقرار میز خدمت در آموزش و پرورش استان

ایلام معلم؛مهدی جمالی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان از استقرار میز خدمت در این اداره کل خبر داد. وی تصریح نمود: به منظور دسترسی آسان و سریع مردم به خدمات اجرائی و ارائه خدمات موثر به مردم و همچنین تکریم ارباب رجوع این طرحˈ در طبقه... 

آخرین اخبار