"راهنمای دریافت فیش حقوقی"

راهنمای دریافت فیش حقوقی برای همکاران محترم

دریافت این راهنما به صورت فایل pdf     ۱-ابتدا به سایت fish.medu.ir  مراجعه مینماییم ؛ سپس کد ملی و شماره پرسنلی خود را وارد میکنیم.               ۲- در صورت وارد کردن صحیح مشخصات نام و نام خانوادگی شما را نمایش میدهد که در قسمت رمز عبور می بایست... 

آخرین اخبار