"بدعت"

بدعتی به نام معلمان پروازی ،چالش جدی این روزهای آموزش وپرورش مهران

به گزارش ایلام معلم به نقل از تابناک،حتما در شعارها ،مقالات و سخنرانی بزرگان این جمله را بارها شنیده اید که ” آموزش وپرورش اساس توسعه هر کشور است “. همه ما ولو فردی که از حداقل دانش اجتماعی برخوردار شده باشد ،می داند که زیر بنا وبستر توسعه و رشد وتعالی... 

آخرین اخبار