"اندیشه"

سومین جشنواره جلوه گاه اثر و اندیشه برگزار گردید

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان گفت: سومین جشنواره جلوه گاه اثر و اندیشه با شرکت آموزگاران مدارس چندپایه و راهبران آموزشی و تربیتی استان ایلام برگزار گردید   ایلام معلم،به گزارش  اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی  آموزش و پرورش  استان ایلام... 

آخرین اخبار