"اطلاعیه"

قابل توجه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون سراسری سال ۹۷ هریک از رشته های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی

ایلام معلم،هسته گزینش آموزش و پرورش استان ایلام در رابطه با نحوه تکمیل و تحویل فرم اطلاعات فردی  داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران)   اطلاعیه ای صادر کرد.   توجه آن دسته از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ که اسامی... 

آخرین اخبار