"استان خراسان رضوی"

کسب مقام کشوری توسط معلم ایوانی

      به گزارش ایلام معلم، در سیزدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس  وحید شرفی معلم فیزیک شهرستان ایوان توانست مقام سوم این دوره از جشنواره را از آن خود نماید. سیزدهمین  جشنواره الگوهای برتر تدریس درس فیزیک باهدف معرفی و قدردانی از زحمات معلمان... 

آخرین اخبار