"ادای احترام و ابراز همدردی جمعی از دانش آموزان نسبت به کارکنان آتش نشانی آبدانان"

ادای احترام و ابراز همدردی جمعی از دانش آموزان نسبت به کارکنان آتش نشانی آبدانان

به گزارش ایلام معلم،درپی حادثه دلخراش ساختمان پلاسکوتهران جمعی از دانش آموزان شهرستان با کارکنان خدوم آتش نشانی دیدارو ابراز همدردی کردند.به دنبال حادثه دلخراش انفجار و سقوط ساختمان پلاسکو تهران ،دانش آموزان دبستان کوثر با اهدای گل وروشن نمودن شمع... 

آخرین اخبار