"اداره کل"

تجهیزمدارس عشایری استان به تجهیزات فن آورانه

ایلام معلم؛در راستای  برقراری عدالت آموزشی، آماده سازی و کیفیت بخشی به مدارس عشایری برای آغاز سال تحصیلی جدید ، مدارس عشایری استان به تجهیزاتی از قبیل رایانه ، لپ تاپ ، دستگاه کپی ، چاپگر ، دیتا پروژجکشن و تخته وایت برد مغناطیسی مجهز شدند .  امیر مهردادی... 

آخرین اخبار