"اداره آموزش و پرورش شهرستان مهران"

عیادت مدیرکل آموزش و پرورش استان از معلمان شهرستان مهران

به گزارش ایلام معلم، در این دیدار تعدادی از معاونان و رؤسای ادارات و کارشناسان حوزه ی ستادی اداره کل آموزش و پرورش، مدیرکل را همراهی نمودند. علی بیرانوند با عیادت از معلمان حادثه دیده تصادف شهرستان مهران از نزدیک در جریان روند دوا و درمان ایشان قرار... 

آخرین اخبار