"اجرای طرح اصلح"

اولویت های سال ۹۶، پیمان مشترک میان خانواده دانشگاه فرهنگیان برای دستیابی به توفیقات بیشتر است

دکتر مهر محمدی در مراسم دیدار نوروزی با کارکنان دانشگاه که دوشنبه ۱۴ فروردین برگزار شد ضمن تبریک سال نو و آرزوی سال صحت، سلامت، وفور نعمت و حسن عاقبت برای آحاد ملت ایران در سایه توجه به امر مهم و بسیار استراتژیک  تولید و اشتغال ذیل اقتصاد مقاومتی ابراز... 

آخرین اخبار