"آموزش و پرورش موسیان"

آئین باستانی سفره هفت سین عید نوروز در مدارس موسیان

به گزارش ایلام معلم،عباس خلیل زاده رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه در این خصوص گفت: در آیین های باستانی ایران برای هر جشن «خوانی یا سفره ای » گسترده می شود که دارای انواع خوراکی ها می باشد ، در این میان سفره نوروزی “هفت سین“معمولاً از بقیه سفره ها... 

آخرین اخبار