کتاب های دوم متوسطه اول(هشتم)
کد کتاب
عنوان
پایه

دانلود  

سال تحصیلی:

۹۶-۹۷

۱۱۸

علوم تجربی

(۹۶/۰۴/۰۴)

دوم متوسطه

(هشتم)

ایل بخش های کتاب:

PDF icon مقدمه ۵۱۷٫۷۵ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۶٫۵۶ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم تجربی ۶٫۵۴ مگابایت

۱۱۷

ریاضی

(۹۶/۰۴/۰۴)

دوم متوسطه

(هشتم)

ایل بخش های کتاب:

PDF icon بخش اول ۱٫۲۲ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۱٫۰۵ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۸۷۱٫۹۹ کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم ۸۰۶٫۵۶ کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم ۱ مگابایت
PDF icon بخش ششم ۹۷۰٫۶۸ کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم ۱٫۲۶ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ریاضی ۴٫۵۶ مگابایت

۱۱۶

کار و فناوری

(۹۶/۰۴/۰۴)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۷۲۸٫۴۹ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۱٫۵۹ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۲٫۸۸ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۴٫۸۱ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۵٫۸۶ مگابایت
PDF icon بخش پنجم ۱٫۲ مگابایت
PDF icon بخش ششم ۱٫۸۸ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon کار و فناوری ۱۴٫۹۷ مگابایت

۱۱۹

پیام های آسمان

(۹۶/۰۴/۰۴)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل کامل کتاب:
PDF icon پیام های آسمان ۴٫۶۸ مگابایت

۱۱۵

فارسی

(۹۶/۰۴/۰۴)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۸۳۸٫۰۴ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۱٫۱۲ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۱٫۴۹ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۷۲ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۱٫۵۷ مگابایت
PDF icon بخش پنجم ۲٫۴۶ مگابایت
PDF icon بخش ششم ۳٫۳۱ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فارسی ۹٫۷۲ مگابایت

۱۱۵/۱

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

(۹۶/۰۴/۰۴)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۱٫۳۱ مگابایت
PDF icon بخش اول ۳٫۲۴ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۴٫۱۷ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۳٫۹۹ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۴٫۳۴ مگابایت
PDF icon بخش پنجم ۳٫۳۶ مگابایت
PDF icon بخش ششم ۳٫۸۵ مگابایت
PDF icon بخش هفتم ۳٫۷۱ مگابایت
PDF icon بخش هشتم ۴٫۸۸ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon نگارش ۲۹٫۳۷ مگابایت

۱۲۳

فرهنگ و هنر

(۹۶/۰۴/۰۴)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon بخش اول ۵٫۷۳ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۲٫۹۸ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فرهنگ و هنر ۸٫۲۶ مگابایت

۱۲۲

مطالعات اجتماعی

(۹۶/۰۴/۰۴)

 

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۶۱۳٫۶۴ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۵٫۸۷ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۳٫۱۷ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۲٫۷۶ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۴٫۶۹ مگابایت
PDF icon بخش پنجم ۱٫۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon مطالعات اجتماعی (مدنی، تاریخ، جغرافیا) ۱۵٫۸۴ مگابایت

۱۲۵

عربی

(۹۶/۰۴/۰۴)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۷۹۱٫۰۹ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۶٫۹۵ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۶۵۶٫۴۸ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon عربی ۷٫۵۳ مگابایت

۱۲۷

تفکر و سبک زندگی

(۹۶/۰۴/۰۴)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon بخش اول ۳٫۲۳ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۲٫۲۹ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon تفکر و سبک زندگی ۴٫۹۳ مگابایت

۱۲۱/۱

تفکر و سبک زندگی ویژه پسران

(۹۶/۰۴/۲۷)

دوم متوسطه

(هشتم)

PDF icon تفکر و سبک زندگی پایه هشتم ۸۳۹٫۹۶ کیلوبایت

۱۲۴ انگلیسی

(۹۶/۰۴/۰۴)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل کامل کتاب:
PDF icon انگلیسی ۲ ۷٫۵۶ مگابایت

۱۲۴/۱ کتاب کار انگلیسی

(۹۶/۰۴/۰۴)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۶۹۷٫۵۳ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۱٫۹۸ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon کتاب کار انگلیسی ۲٫۲۸ مگابایت

۱۲۶ آموزش قرآن

(۹۶/۰۴/۰۴)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۶٫۲ مگابایت
PDF icon بخش اول ۸٫۰۹ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۴٫۷ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۹۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon آموزش قرآن ۱۹٫۳۸ مگابایت

۱۱۹/۱

ضمیمه پیام های آسمان ویژه اهل سنت

(۹۶/۰۴/۰۴)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل کامل کتاب:
PDF icon ضمیمه پیام های آسمان (ویژه اهل سنت) ۱٫۴۳ مگابایت

۱۱۹/۲ تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه هشتم -دوره اول متوسطه-ویژه اقلیت های دینی(کلیمی،زرتشتی،مسیحی)

(۹۶/۰۴/۲۷)

هشتم
فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۲٫۰۸ مگابایت
PDF icon بخش اول ۱٫۱۴ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۷۸۲٫۴۱ کیلوبایت