انتصاب جدید در اداره آموزش و پرورش شهرستان آبدانان

به گزارش اختصاصی ایلام معلم ، جلسه تودیع و معارفه رییس آموزش و پرورش شهرستان آبدانان امروز برگزار شد.

?در این جلسه از زحمات آقای صفر رحمانی پور تقدیر و آقای محمد پیری به عنوان رییس جدید این اداره منصوب شد.

?ایلام معلم
رسانه مجازی فرهنگیان استان ایلام
https://t.me/joinchat/AAAAADw5L5AZ37KqfK9UmA

نظر شما !!
  1. فرهنگی

    امیدواریم با این تغییرات آموزش و پرورش آبدانان از بحران مدیریت خارج شود و از این همه آدم بازنشسته و بازاری که تصمیم گیران اصلی برای مدیر قبلی بودند رهایی یابد . آقای رحمانی پور هیچگونه اختیاری از خود نداشت و دیگران برای او تعیین تکلیف می کردند نمونه آن هم اینکه اداره را بدون معاون پرورشی جا گذاشت و رفت چون خودش اختیار تعیین معاونینش را نداشت .