اسامی برگزیدگان مسابقه ی “طرّاحی پیام کوتاه آموزشی و تربیتی از متن سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش” اعلام شد.

به گزارش ایلام معلم، مسابقه ی “طرّاحی پیام کوتاه آموزشی و تربیتی از متن سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش” در هفته ی پژوهش در آذر ماه ۱۳۹۶، با هدف آشنایی بیشتر با این سند و گسترش فرهنگ پژوهش، بین تمامی همکاران آموزشی و اداری برگزار گردید و با استقبال فرهنگیان استان ایلام رو به رو شد.

گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام، پس از دریافت آثار، بر اساس معیارهای کمّی و کیفی مربوط، اقدام به داوری آنها نمود. این گروه ضمن سپاس فراوان از تمامی شرکت کنندگان و رابطان پژوهشی برنامه، اسامی ده نفر برگزیده را به ترتیب الفبایی به شرح ذیل اعلام می دارد:

یوسف امانی(هلیلان)،

زینب بختیاری (دهلران)،

احمد تام نهال(ایلام)،

کبری جوهری(ایلام)،

یارالله رحمتی نیا(آبدانان)،

ناصر علیمرادی(مهران)،

طیبه قبادی(چرداول)،

حامد گنجی(موسیان),

مسعود نقش جواهری(دهلران)،

طالب نوریان (آبدانان).

لازم به ذکر است که لوح تقدیر و جوایز برندگان، از طریق رابطان پژوهشی شهرستان ها و مناطق به آنها تحویل داده می شود.