عدم سواد رسانه ای در بین برخی مدیران مدارس دهلران!

اخیرا در یکی از کانالهای خبری استان (حوزه جنوب)در مورد یکی از مدارس آن شهرستان انتقادی به  عمل آمده بود که به شرح ذیل است:

سواد رسانه ای

سواد رسانه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تا اینجای کار مشکلی وجود ندارد اما اهم موضوع آنجا هویدا می شود که مسئولی که درمقام پاسخگویی برآمده است هنوز با معنای واژه تارنما آگاه نیست!

تارنما یا وبگاه یا همان سایت؛ یک صفحه ی وب سندی است که توسط زبان نشانه گذاری HTML ایجاد می شود.

همه ی مدارس سراسر کشور دارای یک تارنمای مخصوص و منحصر به فرد در سامانه همگام هستند که استان ایلام نیز از این قاعده مستثنی نیست!

کافی بود مدیر آن دبیرستان گوشه چشمی به سامانه همگام خود انداخته و سایت مدرسه را راه اندازی می نمودند.

حال با توجه به اینکه میباست دستاوردهای همه مدارس توسط مدیر یا معاون فناوری آن مدرسه؛ در پرتال اینترنتی آن مدرسه بارگزاری شود چرا مسئول محترم آن دبیرستان بجای توجه و راه اندازی سایت مدرسه نسبت به راه اندازی کانال فعالیت و اهتمام ورزیده است.

حال آنکه مدیر محترم آن دبیرستان در جواب به آن کانال فرمایش داشته بود که باید طبق برنامه تعالی یکی از وظایف مدیر این است که کمک ها و فعالیت های اولیا در نشریات داخلی و تارنمای مدرسه! ذکر و از آنها تقدیر و تشکر شود.

از تمامی مدارس استان ایلام تنها مدارس زیر نسبت به تشکیل وبگاه اینترنتی خود اقدام نموده اند:

 

سواد رسانه ای

 

 

پیشنهاد:

امیدواریم مسئولین ضمن خدمت اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام اقدام به برگزاری دوره ضمن خدمت سوادرسانه ای برای تمامی معلمان و مدیران مدارس نمایند تا این امر مهم در بین همکاران تقویت شده تا از قافله سواد رسانه ای عقب نمانند.