جلسه توجیهی برگزاری مسابقه کتابخوانی با عنوان (پیام سازندگی) ویژه سوادآموزان

به گزارش ایلام معلم،به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ملکشاهی، در راستای برگزاری مسابقه کتاب خوانی ویژه سوادآموزان و گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر ، جلسه توجیهی آموزش دهندگان دوره انتقال برگزار شد. آقای زنجی کارشناس مسئول سوادآموزی با اشاره به اهمیت مطالعه و کتابخوانی در خصوص برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت اجرای مسابقه مطالبی را بیان نمودند ضمنا کتب مسابقه به آموزش دهندگان تحویل داده شد و توصیه های لازم جهت توزیع و تشویق و ترغیب سوادآموزان به شرکت در این مسابقه بعمل امد.