نسبت دانش آموز و معلم در ایلام ناهمخوان با استاندارد کشوری

ایلام معلم،علی بیرانوند روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه اکنون به ازای هر هشت دانش آموز در این استان یک معلم در مدارس فعالیت دارد افزود: این در حالی است که در سطح کشور به ازای هر ۱۲ دانش آموز یک معلم فعالیت می کند.
وی ادامه داد: با احتساب جمعیت ۹۵ هزار نفر دانش آموزی در این استان بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ فرهنگی در ایلام وجود داشته که این رقم از میانگین کشوری بالاتر است.
وی با اشاره به اینکه بیان اینکه این استان در برخی رشته های تحصیلی نظیر مرکز استان در مقطع متوسطه دخترانه با مازاد نیرو مواجه است، یاداور شد: در عین حال در برخی مناطق با کمبود نیرو مواجه هستیم که بیشتر مربوط به مدارس ابتدایی شهر ایلام، متوسطه پسران ایلام و شماری از مدارس چرداول در تمامی مقاطع است.
مدیرکل آموزش و پرورش ایلام بی توجهی به نیازهای آموزشی مناطق در جذب و بکارگیری نیروها در سالهای گذشته را مهم ترین علت نداشتن توازن نیروی انسانی در آموزش و پرورش این استان عنوان کرد.
به گفته بیرانوند، مشکل کمبود معلم در برخی مناطق این استان همه ساله با پرداخت حق التدریس به نیروهای موجود، دعوت از بازنشستگان، جابجایی و انتقالات و نیروهای حق التدریس آزاد که چند سال گذشته بکارگیری شده اند، رفع می شود.
دانش آموزان استان ایلام در سال تحصیلی جدید در یک هزار و ۳۰۰ واحد آموزشی تحصیل می کنند.
خبرنگار: آزاده خرم ** انتشار: حسن کهزادیان