برگزاری کارگاه آموزشی کلاسهای عشایری در سیروان

ایلام معلم؛ به منظور آگاهی هر چه بیشتر آموزگاران مناطق عشایری کلاس کارگاهی با عنوان مدیریت و تدریس در کلاس های چند پایه و جشنواره الگوهای برتر تدریس مبتنی بر it در محل نمازخانه مدیریت شهرستان با حضور راهبران آموزشی شهرستان بعنوان مدرس و معاون آموزگاران و آموزگاران مدارس عشایری برگزار شد. در این کارگاه هم اندیشی ،مباحثی تحت عنوان تدریس و اداره هر چه مطلوب تر کلاس های چند پایه توسط راهبران آموزشی ارائه شد.آقای فاضلی کارشناس آموزش ابتدایی شهرستان ضمن تشکر از تشریف فرمایی حاضرین و تبریک به مناست آغاز بهار تعلیم و تربیت بیان کردن لازمه ی برخورداری از آموزشی پویا و کار آمد ،حضور فعال آموزگاران و دانش آموزان عشایری در مسابقات و جشنواره هایی از جمله الگوهای برتر تدریس و جلوه گاه اثر و اندیشه می باشد.