مهر از راه رسید، گرانی بیداد کرد / لزوم نظارت بر بازار
به گزارش ایلام معلم؛ به نقل از نسیم دهلران، روزهای پایانی شهریور ماه است و کم کم تقویم به سمت مهر ماه در حال سوق دادن می باشد.
خانواده هایی که فرزندان مدرسه ای دارند در این روزها در حال جنب و جوش هستند و فرزندان شان برای پدر و مادر لیستی از لوازم تحریر آماده کرده اند تا خریداری شود.
هجوم بیشتر خانواده ها به لوازم تحریر های شهرستان و اسرار فرزندان در برخی مواقع باعث می شود تا خانواده بر قیمت ها نظارت نکند و هرآنچه فروشند بگوید بدون قید و شرط پدر یا مادر خانواده کارت عابر بانک را تقدیم آن نماید تا صندوق الکتریکی خانواده را خالی نماید.
در این روزها باید ارگان ها و ادارات مربوطه از جمله اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و… تدابیری اتخاذ نمایند تا جیب مردم خدای نکرده خالی نشود.
امید است که چون هرساله و بهتر از قبل نظارت بر بازار در این روزهای پایانی شهریور تشدید شود تا نارضایتی اقتصادی از سوی خانواده ها صورت نپذیرد.
البته خانواده های با وضعیت اقتصادی مطلوب نیز فراموش نکنند که هستند فرزندانی به زیبایی و باهوشی فرزندان خود که پدر و مادرشان توانایی خرید لوازم تحریر را ندارند و هستند کسانی که کسی را ندارند آن ها را به لوازم تحریر فروشی ببرد.
خبرنگار: احسان صحرایی