توزیع وسایل و تجهیزات آموزشی بین مدارس شهرستان مهران

به گزارش ایلام معلم؛ یحیی ملک حاتمی معاونت پشتیبانی آموزش و پرورش شهرستان مهران در این باره افزود:

با توجه به فصل بازگشایی مدارس و همچنین با عنایت به شیوه نامه ستاد پروژه ی مهر شهرستان توزیع وسایل و تجهیزات آموزشی بین مدارس در دستور کار قرار گرفته است.ملک حاتمی گفت: این تجهیزات با همکاری اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس و ایضاً درخواست واحدهای آموزشی،به مدارس نیازمند واگذار خواهد شد . ملک حاتمی اضافه کرد؛همه ساله و در آغاز مهر ماه جمع آوری وسایل اسقاطی و مازاد واحدهای آموزشی نیز انجم خواهد شد.تا انشاء الله مدارس با محیطی آرام و پاکیزه به استقبال مهر ماه و دانش آموزان بروند .