راهیابی ۴طرح جابربن حیان شهرستان ایلام به مرحله کشوری
دربین ۱۶۴طرح جابربن حیان مرحله شهرستان ۱۸طرح به مرحله استان و۴طرح به عنوان منتخب مرحله کشوری راه یافتند

به گزارش ایلام معلم؛به نقل از کارشناس تکنولوژی گروههای آموزش ابتدایی شهرستان ایلام دربین ۱۶۴طرح جابر راه یافته به مرحله شهرستان ایلام ۱۸طرح منتخب به مرحله استانی راه یافته که از ۱۸طرح راه یافته از دانش آموزان شهرستان ایلام تعداد ۴طرح به مرحله کشوری راه یافتند.لازم به ذکراست هرساله طرح جابر بن حیان در بین مدارس مناطق استان برگزار ومنتخبین شهرستانها به مرحله ی استانی راه یافته وپس از داوری منخبین استان جهت مرحله ی کشوری انتخاب می شوند.

اسامی منخبین راه یافته به مرحله کشوری :۱-امیر حسین کرمی۲-هستی صادقیان۳-یاسمین میر۴-مهلا علیمرادی۵-یاسمن انوری۶-کیان میرزایی۷-امیررضا نوری نژاد۸-حسین یوسفی