کسب رتبه برتر کشوری در طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان

به گزارش ایلام معلم؛ علی بیرانوند اظهارکرد: گروه هدف در این طرح، نوجوانان دختر و پسر در سنین ۱۵،۱۴و۱۳ ساله بودند که بر این اساس دانش آموزان پایه های تحصیلی ۷، ۸، ۹متوسطه اول به عنوان گروه هدف مشخص شده بودند وهمچنین معلمان علوم اجتماعی در این طرح به عنوان تسهیلگرنقش خود را به عنوان همراه وحامی ایفا کردند.

بیرانوند تصریح نمود:  تعداد ۱۰ نفر از دبیران که بالاترین نمره آزمون پایانی راکسب کرده بودند به عنوان تسهیلگر پایه های اول تاسوم ۱۰آموزشگاه منتخب طی ۱۲ جلسه در خصوص طرح مشارکت اجتماعی به   فراگیران آموزش دادند و در طی این فرایند، طرح های منتخب اول تاسوم در استان انتخاب وجهت رقابت به جشنواره کشوری نوجوان سالم ارسال گردیدکه در این رقابت ویژه گروه دانش آموزی متوسطه اول ( سمیرا پورمرادی، نگین رستمی، ستایش فرهادی، مهتاب محمدی و هستی پورمند)که طرح بهسازی فضای مدرسه را با تسهیلگری خانم مریم نقی زاده  ارایه داده بودند موفق شدن به عنوان طرح برتر کشوری انتخاب شوند.