دانلود کتاب های درسی تمام مقاطع تحصیلی به صورت pdf

ایلام معلم؛ با توجه نزدیکی به آغاز سال تحصیلی و نیاز دانش آموزان و معلمان به منبع درسی این پایگاه آموزشی برآن شد تا بصورت pdf منابع و کتاب های درسی تمام مقاطع تحصیلی را به صورت رایگان در اختیار همکاران و دانش آموزان قرار دهد

برای دانلود هرکدام از کتاب های مقاطع تحصیلی تنها کافیست بر روی نام آن پایه کلیک کرده و کتاب ها را به صورت تفکیک شده دانلود نمایید.

سال تحصیلی ۹۶-۹۷

دبستان

دوره اول متوسطه

دوره دوم متوسطه

 کتاب درس

 کتاب درس

 کتاب درس

 اول

 اول متوسطه(هفتم)

 دهم

 دوم

دوم متوسطه(هشتم)

 یازدهم

 سوم

 سوم متوسطه (نهم)

پیش دانشگاهی ریاضی

پیش دانشگاهی تجربی 

پیش دانشگاهی انسانی

پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی

 چهارم

 پنجم

 ششم