به گزارش ایلام معلم؛طبق اعلام سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دانش‌آموزان می‌توانند به صورت شیوه‌های فردی یا گروهی نسبت به سفارش کتاب‌های درسی خود اقدام کنند. در شیوه فردی اولیا می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی در بخش سفارش دوره‌ای، بسته آموزشی مورد نیاز را سفارش دهند. در شیوه گروهی مدیران مدارس از طریق سامانه سناد نسبت به سفارش کتاب‌های درسی اقدام می‌کنند.