برگزاری هشتمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی در استان ایلام
معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان گفت: هشتمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی و دومین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه در استان برگزار می شود.

ایلام معلم؛ امیر مهردادی گفت: هشتمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی و دومین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه در استان برگزار می شود.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان اظهار نمود: این جشنواره به منظور تولید محتوای چند رسانه ای متناسب با نیاز دانش آموزان و معلمان، استفاده هوشمندانه از آن و تنوع بخشی به مراکز یادگیری برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این جشنواره دانش آموزان پایه ششم ابتدایی و دوره اول و دوم متوسطه، هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش، مدرسان و دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و کلیه کارکنان آموزشی،  اداری شاغل در ادارات و مدارس عادی و استثنایی می توانند شرکت کنند.

امیر مهردادی تأکید کرد: علاقمندان می توانند تا ۳۰ مهرماه از طریق وب گاه به آدرس الکترونیکی www.Roshd.ir در جشنواره ثبت نام و کد رهگیری دریافت نمایند و سپس آثار خود را از طریق رابطین تحلیل محتوای شهرستان ها و مناطق به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.