کسب مقام برتر جشنواره نوجوان خوارزمی در مرحله کشوری

 

به گزارش ایلام معلم، اسفندیار رستم زاد معاون آموزش متوسطه  آموزش و آموزش استان گفت : سومین جشنواره ی کشوری نوجوانان خوارزمی ویژه دانش آموزان دوره اول متوسطه سراسر کشور از ۲۴ لغایت ۲۷  مردادماه در مشهد مقدس برگزار گردید. در این جشنواره دانش آموزان منتخب استان موفق به کسب مقام دوم کشوری در محور دست سازه و کسب مقام سوم کشوری در محورهای ادبیات فارسی،زبان انگلیسی،علوم آزمایشگاهی و پژوهش شدند.

وی در ادامه ضمن تبریک این موفقیت به دانش آموزان و خانواده های آنان، از زحمات مدیران، دبیران ودانش آموزان موفق جشنواره تشکر و قدردانی و ابراز امیدواری کردکه بتوانیم با اجرای جشنواره نوجوان خوارزمی به تقویت روحیه ی کنجکاوی و شکوفایی استعدادهای بالقوه دانش آموزان و نهادینه شدن فرهنگ مطالعه و پژوهش کمک نماییم.