نتایج نهایی مسابقات کشتی نونهالان کشور در ایلام

 

به گزارش ایلام معلم، علی بیرانوند گفت:  در ادامه برگزاری مسابقات کشتی نونهالان کشور در ایلام در اوزان باقی مانده در دومین روز آن نتایج زیر حاصل گردید.

“کشـــتی آزاد”

در وزن ۵۳ کیلو آزاد: اول: علی سینه سپهر، مازندران- دوم: علی شلانی، کرمانشاه- سوم مشترک: امیرحسین کثیرلو، زنجان- غلامحسین حاصلی، فارس

وزن ۵۹ کیلوآزاد: اول، رضا مقدس، خ رضوی- دوم: عارف ابراهیم زاده، گیلان- سوم مشترک: پوریا علی زاده مطلق، همدان- احمدرضا دلیران، لرستان

وزن ۶۶ کیلو آزاد: اول: امیرعلی آذرپیرا، تهران- دوم: محمد خسروی، زنجان- سوم مشترک: محمدامین صیدی نژاد، ایلام- داود کمالی اقدام، آ شرقی

وزن ۷۳ کیلوآزاد: اول: حمزه کرد، ش تهران- دوم: مهدی حسینی، کرمانشاه-  سوم مشترک: سیدمحمد کاظم میرکاظمی، اصفهان- حسین نوری، تهران

“کشتی فرنگـــی”

وزن ۳۵ کیلوفرنگی: اول: محمدمهدی جواهری، قم- دوم: ابوالفضل احمدی، خ رضوی- سوم مشترک: سیروان زندی باغچه مریم، کردستان- مسعود اصغرپور فریمانی، مازندران

وزن ۳۸ فرنگی: اول: مهدی احدی رباب، گیلان- دوم: محمدباقر قهفرخی، اصفهان- سوم مشترک: محمدکاظم عبدالهی پور، لرستان- محمد غلامی، خوزستان

وزن ۴۲ فرنگی: اول: فردین کهرازه، سیستان بلوچستان- دوم: امیرحسین نریمانی، کرمانشاه- سوم مشترک: رضا صفا، قم- طارق غبیشاوی، خوزستان

وزن ۴۷ فرنگی: اول: علیرضا قناعتی، اصفهان- دوم: فرید سیرتی مقدم، گیلان- سوم مشترک: عباس صفری، قم- محمدرضا عبدولی، خوزستان

کشتی گیر نمونه آزاد: محمد ابراهیمی- فارس

کشتی گیر نمونه فرنگی: عرفان ولی پور- لرستان

مربی نمونه آزاد: سیامک شیرمحمدی- کرمانشاه

مربی نمونه فرنگی: علیرضا اطاقی نریمانی- خ رضوی

فنی ترین کشتی گیر آزاد: آویز رحیمی- کرمانشاه- وزن ۴۲ کیلو

فنی ترین کشتی گیر فرنگی: مسعود کاوسی، خوزستان- وزن ۶۶ کیلو

کاپ اخلاق کشتی آزاد: آذربایجان غربی

کاپ اخلاق کشتی فرنگی: کرمانشاه

“نتایج تـــیــمی”

کشتی آزاد:

اول: کرمانشاه

دوم: مازندران

سوم: تهران

کشتی فرنگی:

اول: خوزستان

دوم: قم

سوم: اصفهان