باز هم بی تدبیری بلای جان تیم ایلام شد!

 

به گزارش ایلام معلم ، تیم “دبیرستان سعادت” شهر ایلام اعزامی به مسابقات آموزشگاهی  فوتسال پسران به دلیل برنامه ریزی غلط مسئولین برگزاری و همچنین عدم برگزاری مسابقات در ساعات تعیین شده متاسفانه با شرایط بسیار بدی مواجه شده که در نهایت منجر به حذف این تیم شایسته از گردونه مسابقات شد. این دوره از مسابقات که با شرکت ۳۲ تیم از استان های کشور برگزار گردید فرصت خوبی را برای درخشش استعداد های دانش آموزان ایلامی در عرصه ی ورزش فوتسال فراهم می کرد که متاسفانه به دلیل شرایطی که مسئولین برگزاری (خواسته یا ناخواسته) برای تیم ایلام فراهم کردند ؛ این تیم با وجود آماده بودن بازیکنانش مجبور بوده که در مدت زمان ۲۰ ساعت ۳ بازی سنگین را انجام دهد نکته ی جالب توجه اینجاست که عدم هماهنگی مسئولین برگزاری باعث شده بود که بازیکنان این تیم نتوانند به موقع وعده های غذایی نهار و شام خود را دریافت کنند.

متاسفانه شاهد اینگونه رفتار ها با تیم های ایلامی شرکت کننده در دیگر مسابقات بوده ایم که از مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام درخواست داریم که به اینچنین رفتار های تبعیض آمیز پاسخ مناسب داده تا دیگر شاهد اینگونه اتفاقات و حذف تیم های ایلامی و به هدر رفتن استعداد های دانش آموزان استان نباشیم.