تامین اعتبار هزینه کتاب دانش آموزان کم بضاعت در چرداول

 

 

 

به گزارش ایلام معلم، پور نظری معاون آموزشی شهرستان چرداول اذغان داشت: با توجه به کمک و مساعدت اداره کل آموزش و پرورش استان، توزیع مبلغ ۵۸۰۰۰۰۰۰ ریال بابت کمک هزینه کتب درسی بین ۵۴۸ نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی در ۷۴ واحد آموزشی صورت گرفت.