کسب مقام کشوری توسط معلم ایوانی

 

 

 

به گزارش ایلام معلم، در سیزدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس  وحید شرفی معلم فیزیک شهرستان ایوان توانست مقام سوم این دوره از جشنواره را از آن خود نماید.

سیزدهمین  جشنواره الگوهای برتر تدریس درس فیزیک باهدف معرفی و قدردانی از زحمات معلمان برتر درس فیزیک با حضور ۳۲ نفر از ۳۲ استان کشور در تیرماه جاری در مشهد برگزار گردید.

علی بیرانوند اضافه کرد:  به کارگیری صحیح شاخص های تدریس استفاده از تکنولوژی های آموزشی وتوجه به روان شناسی تدریس از معیارهای انتخاب این معلمان  در این جشنواره ها می باشد.