تقدیر از هنرجویان برتر استانی منطقه چوار

 

 

 

به گزارش ایلام معلم ، از هنرجویان برتر استانی آزمون پیشرفت تحصیلی منطقه چوار با اهدا جایزه و لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.

جناب آقای عرفان قیطاسی هنرجوی پایه دهم رشته برق صنعتی از هنرستان شهید منتظری و سرکار خانم فاطمه عبدالهی

هنرجوی پایه دهم رشته تولید محتوای الکترونیکی از هنرستان خدیجهکبری(س) منطقه چوار شهرستان ایلام در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ موفق به

کسب مقام اول آزمون های پیشرفت تحصیلی در سطح استان شدند.

ایلام معلم نیز موفقیت این دانش آموزان را تبریک عرض می نماید.