کسب مقام کشوری دانش آموز چرداولی در مسابقات عکاسی

به گزارش ایلام معلم، پوریا پدرام فر دانش آموز دوره متوسطه دوم دبیرستان شهید مطهری موفق به کسب مقام اول مسابقات فرهنگی هنری در رشته عکاسی شد.

در این مسابقات آثار نفرات برتر استانی به هیت داوران کشوری ارسال گردید و اثر این دانش آموز خوش ذوق به عنوان آثار برتر انتخاب گردید.