معارفه مسئول روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بدره

به گزارش ایلام معلم، آیین تودیع کارشناس روابط عمومی این شهرستان روز چهارشنبه حضور مدیر، معاونین و کارشناسان و کارکنان آموزش و پرورش در دفتر مدیر آموزش و پرورش برگزار گردید . آقای حیدربیگی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بدره در این آیین با اشاره به اهمیت و جایگاه روابط عمومی در آموزش و پرورش گفت روابط عمومی یک نهاد ارتباطی بسیار قوی ، تاثیر گذار و در راستای تحقق اهداف آموزش و پرورش همراه و همگام با مدیران است . وی از حسن خلق ، صبر و متانت ، تدبیر در کار ، تکریم ارباب رجوع ، امانت داری و تلاشهای آقای جلال  نادی  کارشناس روابط عمومی قدردانی و برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند .

شایان ذکر است در این آیین همچنین آقایان حسین کاظمی معاون آموزش و نوآوری و مرادی کارشناس حراست مدیریت آموزش و پرورش بدره به نمایندگی از سایر همکاران اداری خود از زحمات ۴ ساله آقای نادی  به عنوان کارشناس روابط عمومی تقدیر و تشکر نمودند.