موسوی خبر داد: افتتاح مرکز انتخاب رشته دانشگاهی در شهرستان دهلران

به گزارش ایلام معلم،موسوی مدیر آموزش و پرورش دهلران  پیرامون مرکز انتخاب رشته دانشگاهی در این شهرستان اظهار داشتند که راه اندازی چنین مرکزی در استان و در شهرستان دهلران کم نظیر است و بعد از ایلام دومین مرکز برای خدمات دهی به داوطلبان کنکور می باشد .

ایشان به مشاوران سفارش کردند که انتخاب رشته دانشگاهی در این مرکز توسط خود مشاوران صورت بگیرد .

موسوی همچنین تهیه فرمی برای کسب و ثبت دقیق اطلاعات خواسته شده از داوطلب را لازم دانسته و تاکید کردند که فرم طراحی شده حتما توسط خود داوطلب تکمیل و در پایان امضاء گردد و سه ماه در مرکز مشاوره بایگانی و نگهداری گردد .

وی خطاب به مشاوران شهرستان دهلران اذعان داشت که شما به غیر از هدایت و کار مشاوره ای حق هیچگونه انتخاب در رشته ها را ندارید. ملاک شما باید علاقه داوطلب در انتخاب رشته ها باشد .

ایشان همچنین تجهیز مرکز را به رایانه ، تلفن، اینترنت و وسایل سرمایشی را مهم شمرده و از معاونت پرورشی خواستند که اقدامات لازم در این خصوص را در اسرع وقت انجام دهند . در پایان مقرر گردید که از هر داوطلب مبلغی بابت حق الزحمه تعیین انتخاب رشته اخذ گردد .