قهرمانی تیم والیبال دبیرستان باقرالعلوم شهرستان آبدانان در مسابقات آموزشگاه های استان

به گزارش ایلام معلم، تیم والیبال دبیرستان باقرالعلوم (ع)آبدانان که درقالب طرح مدرسه قهرمان به عنوان نماینده شهرستان آبدانان در مسابقات آموزشگاه های استان اعزام شده بود با شایستگی توانست ضمن کسب عنوان نخست استان به مرحله کشوری راه یابد.

اعضای تیم قهرمان استان عبارتند از: فرزان پیرانی،مازیاربارانی،آرین جشیره،محمدحسین بیگی،صدرا ثابتی،سینا امینی پور،امیرحسین نوروزی -فردین پیرانی(مربی)،مرادپیری و محمدعلی پورسردار(سرپرست)