دریافت گواهینامه دوره نظارت بالینی

 

دوره نظارت بالینی

 

اطلاعیه ۳۱خرداد۹۶
دریافت گواهی های دوره نظارت بالینی

 

آدرس سایت جهت دریافت گواهینامه:

lms.yadgirandeh.com

 

گواهی دوره نظارت بالینی

 

 

هم اکنون می توانید با مراجعه به سایت زیر و ورود به سامانه با توجه به عکس زیر گواهی نامه خود را مشاهده کنید

 

گواهی