درخشش دانش آموزان آبدانانی در مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی

به گزارش ایلام معلم،به نقل از روابط عمومی شهرستان آبدانان، صفر رحمانی پور مدیرآموزش و پرورش شهرستان  با بیان این مطلب افزود: مسابقات آزمایشگاهی در سال جاری در چهارگروه علوم آزمایشگاهی پایه دهم، شیمی، فیزیک و زیست شناسی با شرکت ۵۷ دانش آموز از ۷ آموزشگاه برگزار شد.

مسابقات آزمایشگاهی استانی

که درپایان  ۱۶ نفر به مرحله استانی راه یافتند. که در پایان مرحله استانی نیز با درخششی خیره کننده گروه زیست شناسی مقام اول استان و گروه شیمی نیز مقام دوم استان را ازآن خود نموده اند. به نحوی که ۴ نفر از تیم ۱۲ نفره اعزامی به مرحله کشوری نیز از بین این دانش آموزان نخبه شهرستان آبدانان به شرح ذیل می باشد:

یگانه شریفی(دبیرستان پروین اعتصامی) نفر اول استان در درس شیمی

میلاد کریمی(دبیرستان علامه) نفر اول استان در درس زیست شناسی

اسامه جوشن(دبیرستان حسابی) نفراول استان در درس زیست شناسی

محمد الیاسی(دبیرستان فارابی) نفر اول استان در درس زیست شناسی