راهیابی دونفرازدانش آموزان هنرمندشهرستان سیروان به مرحله کشوری

مسابقات فرهنگی هنری

به گزارش ایلام معلم، ساسان حاتمی معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان سیروان با بیان این خبر افزود: دانش آموزان امین نوریان زاده در رشته خوشنویسی و محسن کرم نژاد در رشته هنرهای آوایی ( موسیقی محلی دوزله ) پس ازکسب رتبه نخست دراستان،آثارآنها جهت شرکت در مسابقات فرهنگی هنری مرحله کشوری به تهران ارسال گردید.