از۳۳ اثر برگزیده نخستین جشنواره سفیران سلامت در استان تجلیل شد

به گزارش ایلام معلم ،بهنقل از اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان ایلام،جشنواره سفیران سلامت با محوریت اداره سلامت وتندرستی آموزش وپرورش استان  وهمکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اجرا گردید.

به گزارش ایلام معلم ،جشنواره سفیران سلامت با محوریت اداره سلامت وتندرستی آموزش وپرورش استان  وهمکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اجرا گردید.

جشنواره سفیران سلامت

سمیره شعاعی رئیس اداره سلامت وتندرستی آموزش وپرورش استان هدف از برگزاری جشنواره را تحقق ساحت تربیت زیستی وبدنی سند تحول بنیادین وارتقاء سلامت ورعایت ارتقا سلامت ورعایت بهداشت جسمی وروانی دانش آموزان درقبال خود ودیگران بیان کرد. وی قلمرو این ساحت را مواردی چون سلامت فردی واجتماعی،مراقبت از جسم وروح،احساس مسئولیت درقبال محیط زیست ومنابع طبیعی وشناخت طبیعت واحترام قائل شدن دربرابر آن عنوان نمود.

شعاعی در ادامه خاطرنشان کرد،پس از فراخوان واطلاع رسانی کامل تعداد۹هزارو۳۵۲دانش آموز تحت پوشش سفیران سلامت قرار گرفتند که از این تعداد۵هزارو۴۸۷نفر دختر وپسر دوره ابتدایی و۲هزار و۲۷۹نفر دوره متوسطه اول و۱هزارو۶۸۶نفر دوره متوسطه دوم می باشند.

رئیس اداره سلامت وتندرستی  آموزش وپرورش استان تصریح کرد:از مجموع کل آثار دانش آموزان تحت پوشش سفیران سلامت تعداد بیش از۴هزار اثر در رشته های نقاشی،عکاسی،نقاشی روی بوم، مقاله ،خوشنویسی،سرود وروزنامه دیواری در دبیرخانه این جشنواره وصول گردید که از داوری آثار۳۳نفر واجد تقدیر به عنوان برترین های این جشنواره شدند ودرنهایت ۷نفر نیز در رشته های نقاشی،عکاسی،مقاله خوشنویسی وبوم به مرحله کشوری را یافتند..

سمیره شعاعی اظهارکرد:دربخش ادارت شهرستانها ومناطق براساس آثار ارسالی سه شهرستان ایلام،آبدانان،بدره ودر بین مناطق منطقه زرین آباد  به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب نمودند در بخش  سازمان ها ونهادهای برون دستگاهی دانشگاه علوم پزشکی،هلال احمر،محیط زیست،بهزیستی وسازمان دانش آموزی در این جشنواره مورد تجلیل قرار گرفتند.