اسکان ۳۰ هزار و۵۵۳ نفر شب میهمانان نوروزی درمدارس استان

به گزارش ایلام معلم،علی بیرانوند، از اسکان ۳۰ هزار و۵۵۳ نفر شب درمدارس ومراکز اقامتی استان خبرداد.

وی تصریح کرد در مجموع تاکنون دو  هزار و۴۰۴ خانوار پذیرش شده که از آن میان تعداد  ۲هزار و۱۴خانوار فرهنگی و۱۹۰خانوار غیر فرهنگی می باشند.

مدارس پیش بینی شده برای اسکان میهمانان فرهنگی و نوروزی با ظرفیت پذیرش روزانه ۸۲۹ خانوار درر شهرستان های مختلف استان برای تعطیلات نوروز ۹۶ تجهیز شده بود.

پیش از این نجف عسگری با بیان اینکه شهرهای ایلام و دره شهر به علت ورود حجم بیشتر مسافران نوروزی، بیشترین ظرفیت پذیرش و اسکان راا دارند، گفت: افزون بر این مدارس، ۱۴ خانه معلم در شهرهای مختلف استان و مجموعه رفاهی، تفریحی فرهنگیان شهر ایلام نیز از میهمانان فرهنگی استقبال و پذیرایی خواهند کرد.

نرخ رشد درمقایسه مدت زمان مشابه نسبت به سال قبل  بیش از۶۳ درصد رشد نشان می دهد.

در ایام تعطیلات نوروزی پارسال ۱۰۰ هزار مسافر نفر روز در ۱۲۲ مدرسه شهرستان های مختلف استان اسکان داده شدند.

بیشترین میهمانان نوروزی اسکان داده شده در مدارس در طول تعطیلات نورزوی سال ۹۵ به ترتیب مربوط به دره شهر، ایلام،، دهلران، بدره، مهران و سیروان بوده است.

استان ایلام بیش از یک هزار فضای آموزشی دارد.

به گزارش ایرنا، استان ایلام با جاذبه های طبیعی و گردشگری فراوان در ایام تعطیلات نوروز پذیرای هزاران میهمان از مناطقق مختلف کشور است.