چاپ مقاله علمی پژوهشی یکی از فرهنگیان ایوان در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

به گزارش ایلام معلم، مقاله علمی پژوهشی همکار فرهنگی محسن فتاحی با موضوع بررسی کمیت و کیفیت برنامه های آموزش مداوم از دیدگاه پزشکان عمومی استان ایلام توسط هیئت داوران تایید ودر مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران به چاپ رسید .

پذیرش مقاله های ایشان با موضوع بررسی و مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاسهای چند پایه و عادی در مدارس ابتدایی در همایش ملی آموزش ابتدایی خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۴، بررسی موانع استفاده دانش آموزان دوره متوسطه از خدمات مشاوره ای و همچنین بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموزدر همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی تهران درسال ۱۳۹۳ ازدیگر فعالیتهای پژوهشی  این همکار فرهنگی است .

گفتنی است محسن فتاحی دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی و ۲۵ سال سابقه آموزشی و اداری می باشد و هم اکنون بعنوان کارشناس اموراداری و تشکیلات آموزش و پرورش شهرستان ایوان مشغول فعالیت هستند .