عیادت مدیرکل آموزش و پرورش استان از معلمان شهرستان مهران

به گزارش ایلام معلم، در این دیدار تعدادی از معاونان و رؤسای ادارات و کارشناسان حوزه ی ستادی اداره کل آموزش و پرورش، مدیرکل را همراهی نمودند.

علی بیرانوند با عیادت از معلمان حادثه دیده تصادف شهرستان مهران از نزدیک در جریان روند دوا و درمان ایشان قرار گرفت.

گفتنی است مدیرکل آموزش و پرورش استان در تماس های مکرر تلفنی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام خواهان تسریع در امورات درمان معلمان مصدوم گردید.