رئیس اداره آموزش وپرورش زرین آباد :تجلیل ازمعلم فداکارتوسط مشاورمدیرکل

به گزارش ایلام معلم، سید نعمت الله حسینی ازحضورمعلم فداکارزرین آبادی درکلاس درس وتجلیل ازایشان توسط مشاورمدیرکل ومسئول بانوان استان سرکارخانم اسفندیاری خبرداد.

وی تصریح کرد:سرکارخانم سیده صدیقه حسینی دبیردرس ادبیات درمتوسطه دوم نظری هفته گذشته دچارحادثه شد وازناحیه پای چب دچارشکستگی گردید.ایشان پس ازمراجعه به پزشک متخصص موردجراحی قرارگرفت  واکنون پس ازگذشت یک هفته وباوجود داشتن دوماه استراحت پزشکی  با ویلچردرکلاس درس حضورپیدا نمودند ومشغول تدریس شدندکه توسط مشاورمدیرکل استان ایلام ومسئول بانوان استان سرکارخانم اسفندیاری مورد تقدیرقرارگرفتند.

حسینی اضافه کردند:به دلیل عدم وجودنیروی متخصص دراین رشته ؛ایشان احساس مسئولیت کردندوبه کلاس درس مراجعت نمودند.وی ازخدای سبحان برای این همکارارجمند آرزوی صحت وسلامت مسئلت نمودند.