برگزاری مسابقات شطرنج مقاطع ابتدایی شهرستان ایلام

به گزارش ایلام معلم ، مسابقات شطرنج قهرمانی آموزشگاههای شهرستان ایلام با همت سرکار خانم نسرین کرمی مسئول انجمن شطرنج  و با همکاری خانمها افضلی و غلامیان و آقای ولی زاده از روز ۱۸ بهمن در مقاطع مختلف تحصیلی در مجتمع فرهنگی امور تربیتی در حال برگزاری است. تیمهای برتر در مقطع ابتدایی پسران امروز مشخص گردیدند. مسابقات طبق قوانین مسابقات آموزشگاههای کشور برگزار گردید و این مسابقات اولین بار توسط معلمین تربیت بدنی استان برگزار گردید.

نتایج مسابقات شطرنج بدین شرح است:

* متوسطه اول۱)مدرسه شهادت ۲)مدرسه بنت الهدی ۳) مدرسه سما
* ابتدایی دختران ۱) مدرسه غیر دولتی بام ۲) مدرسه غیردولتی شهید فهمیده ۳) مدرسه توحید(۲)