تمرد برخی معلمان ایلام از حضور در کلاس درس پذیرفتنی نیست

ایلام معلم،اسفندیار رستم زاد روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید برخی معلمان از حضور در کلاس های درس امتناع کرده اند.

وی علت این موضوع را جابجایی برخی معلمان مدارس ابتدایی عنوان کرد و ادامه داد: این مسئله موجب نارضایتی برخی معلمان شده که در مقابل این تصمیم آموزش و پرورش اعتراض خود را با عدم حضور در کلاس های درس اعلام کرده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام اضافه کرد: با توجه به نیاز آموزشی استان این جابجایی در مدارس ابتدایی و برای ۱۷ معلم انجام شده که بیشتر آنها مربوط به شهرستان ایلام است.

به گفته رستم زاد تمرد شماری از این معلمان در مقابل تصمیم آموزش و پرورش به هیچ وجه پذیرفته نیست و در مقابل تخلف این افراد بصورت قانونی اقدام خواهد شد.

وی اضافه کرد: این مساله از طریق حوزه تخلفات این اداره کل در حال پیگیری است و در نهایت تا یک هفته آینده مشکل حضور نیافتن این معلمان در کلاس های درس رفع خواهد شد.