مدیرکل آموزش و پرورش استان: در حال تلاش برای برقراری فوق العاده مناطق جنگی هستیم

 

به گزارش اختصاصی  ایلام معلم به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام ؛اسفندیار رستمزاد گفت: با تمام توان نسبت به برقراری و صدور احکام فوق العاده مناطق جنگی موضوع ماده ۱۱۲ برنامه ششم توسعه را پیگیری می نماییم.

در همین خصوص دیدارهایی توسط مدیرکل آموزش وپرورش با مسئولین امر در وزارت متبوع و اداره برنامه و برنامه ریزی کشور جهت برقراری فوق العاده مناطق جنگی استان ایلام صورت گرفته است.

رستمزاد در ادامه گفت: در این راستا اقداماتی شامل ارسال بار مالی ناشی از برقراری فوق العاده مذکور و گزارش آن به وزارت آموزش وپرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسط معاون توسعه و مدیریت پشتیبانی استان با مشارکت کارشناسان بودجه،حسابداری،امور اداری و فناوری اداره کل انجام شده است.

وی افزود در جلسه شورای آموزش و پرورش استان که با ریاست استاندار و حضور دکتر نمکی معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شد،دغدغه همکاران فرهنگی در خصوص برقراری احکام ماده ۱۱۲ قانون ششم ( حق مناطق جنگی و کمتر توسعه یافته) در این خصوص بیان گردید.